ARRIS CM820S - DOCSIS 3.0 - Telewizja Kablowa TEOSAT

Przejdź do treści

Menu główne:

ARRIS CM820S - DOCSIS 3.0

INTERNET > TECHNOLOGIA DOCSIS > MODEMY > ARCHIWUM
Modem kablowy ARRIS CM820S


Modem ARRIS CM820S oferuje szybką transmisję danych ( Łączenie do 8 kanałów downstream
o łącznej przepustowości przekraczającej 440 Mbps, łączenie do 4 kanałów upstream o łącznej przepustowości
przekraczającej 120 Mbps ) oraz usługi multimedialne HD, jest zgodny ze standardem EuroDOCSIS/DOCSIS 3.0
a także jest w pełni kompatybilny ze starszymi wersjami standardu EuroDOCSIS/DOCSIS 1.0/1.1/2.0.


Panel przedni modemu kablowego ARRIS CM820S.


Na panelu przednim umieszczone są wskaźniki służące do wyświetlenia informacji na temat zasilania, statusu połączenia i błędów.1 - DIODA ZASILANIA (Power)

Gdy świeci światłem stałym
- Modem kablowy jest podłączony do sieci elektrycznej

2 - DIODA ODBIORU (DS)

Gdy miga - Odbieranie danych (downstream), rejestracja modemu w sieci.
Gdy świeci w kolorze zielonym - modem jest zarejestrowany w sieci
i w pełnej gotowości do pracy w standardzie DOCSIS 3.0.
Gdy świeci w kolorze pomarańczowym - modem jest zarejestrowany w sieci
i w pełnej gotowości do pracy w standardzie DOCSIS 2.0.


3 - DIODA WYSYŁANIA (US)

Gdy miga - Odbieranie danych (downstream), rejestracja modemu w sieci.
Gdy świeci w kolorze zielonym - modem jest zarejestrowany w sieci
i w pełnej gotowości do pracy w standardzie DOCSIS 3.0.
Gdy świeci w kolorze pomarańczowym - modem jest zarejestrowany w sieci
i w pełnej gotowości do pracy w standardzie DOCSIS 2.0.

4 - DIODA POŁĄCZENIA (ONLINE)

Gdy świeci światłem stałym w kolorze zielonym
- Połączenie uzyskane

5 - DIODA POŁĄCZENIA KABLOWEGO (LINK)

Gdy miga
- Wysyłanie lub odbieranie danych przez komputer podłączony do modemu.

Gdy miga w kolorze zielonym - do modemu podłączone urządzenie z prędkością 1000 Mbps
Gdy miga w kolorze pomarańczowym - do modem podłączone urządzenie z prędkością 10/100 Mbps.


Podczas normalnego działania modemu diody POWER, DS, US i ONLINE
świecą się światłem stałym.

Panel tylny modemu kablowego ARRIS CM820S.

Na panelu tylnym umieszczone zostały: gniazdo Ethernet, gniazdo przewodu zasilającego oraz wyłącznik główny urządzenia.1 - WYŁĄCZNIK/WŁĄCZNIK GŁÓWNY
- służy do wyłączenia/włączenia modemu kablowego.

2 - GNIAZDO 230V
– służy do podłączenia przewodu zasilania 230V.

3 -
CABLE - Port CABLE służy do podłączenia przewodu koncentrycznego Telewizji Kablowej.

 
4 -
ETHERNET - Port Ethernetowy pozwala na podłączenie modemu do komputera lub routera

wyposażonego w taki port za pomocą przewodu z wtyczką RJ-45.

5 -
RESET - Użycie tego przełącznika powoduje wykonanie resetu urządzenia do ustawień fabrycznych.
Ten przycisk służy wyłącznie do celów serwisowych. Używać tylko na polecenie dostawcy usług internetowych.

WAŻNE - WENTYLACJA- Obudowa modemu posiada otwory wentylacyjne chroniące urządzenie przed przegrzaniem.

Dla zapewnienia niezawodności sprzętu nie wolno zasłaniać tych otworów.

Usuwanie usterek w pracy modemu.
DIODY na panelu przednim i błędy
.

PORADA
- Sprawdź wskaźniki na panelu przednim. Ustal, która dioda się nie świeci. Ta dioda, która się nie świeci oznacza miejsce, w którym wystąpił błąd tak jak opisano to w dalszych punktach.

DIODA ODBIORU (DS) gaśnie podczas uruchamiania.

Połączenie odbierające nie zostało uzyskane.
DIODA ODBIORU (DS) gaśnie podczas normalnego działania urządzenia.

Połączenie odbierające zostało zerwane.

DIODA WYSYŁANIA (US) gaśnie podczas uruchamiania.

Połączenie wysyłające nie zostało uzyskane
DIODA WYSYŁANIA (US) gaśnie podczas normalengo działania urządzenia.

Połączenie wysyłające zostało zerwane.

DIODA POŁĄCZENIA (Online) gaśnie podczas uruchamiania
.
Rejestracja urządzenia nie powiodła się.
DIODA POŁĄCZENIA (Online) gaśnie podczas normalnego działania urządzenia
.
Połączenie urządzenia zostało zerwane.

DIODA ZASILANIA (Power) gaśnie podczas uruchamiania
.
Przewód zasilający modemu kablowego nie jest właściwie podłączony do gniazdka
DIODA ZASILANIA (Power) gaśnie podczas normalnego działania urządzenia
.
Modem kablowy nie jest prawidłowo podłączony do gniazdka prądu elektrycznego.

DIODA ODBIORU (DS) i DIODA WYSYŁANIA (US) migają jednocześnie - modem pobiera nowy firmware,
podczas tego procesu nie należy odłączać modemu od źródła zasilania!


PROBLEM - Zielona dioda POWER nie świeci się.


PORADA
- Sprawdź czy przewód zasilający jest właściwie podłączony do gniazdka w ścianie i do gniazda na tylnym panelu modemu kablowego.

Sprawdź czy w gniazdu elektrycznym jest napięcie.

PROBLEM - Modem nie wysyła i nie odbiera danych.


PORADA
- Jeśli zgasną wszystkie diody oprócz ZASILANIA (Power) sprawdź czy odbiornik telewizyjny odbiera programy sieci TV Kablowej i czy jakość obrazu jest dobra. Jeśli odbiornik telewizyjny nie odbiera kanałów sieci TV Kablowej, połączenie modemowe nie może zostać zrealizowane.

Sprawdź połączenia i stan przewodów koncentrycznych w Twoim mieszkaniu. Popraw połączenia kablowe, lub wezwij obsługę serwisową.

PORADA
- Jeśli świecą diody zielone (POWER, DS, US, ONLINE), a nie świeci dioda połączenia przewodowego komputera LINK,

sprawdź połączenie Ethernetowe pomiędzy modemem kablowym a komputerem/koncentratorem.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego