CISCO EPC 2100 - DOCSIS 2.0 - Telewizja Kablowa TEOSAT

Przejdź do treści

Menu główne:

CISCO EPC 2100 - DOCSIS 2.0

INTERNET > TECHNOLOGIA DOCSIS > MODEMY > ARCHIWUM
Modem przewodowy CISCO EPC2100. ( Sprzedaż ZAKOŃCZONA )

Panel przedni modemu kablowego CISCO EPC2100.Na panelu przednim umieszczone są wskaźniki służące do wyświetlenia informacji na temat zasilania, statusu połączenia i błędów.1 - PC

Gdy świeci światłem stałym
- aktywne jest połączenie modemu z komputerem przez Ethernet/USB.
Gdy miga
- sygnalizuje transfer danych pomiędzy komputerem i modemem kablowym.

2 - CABLE

Gdy świeci światłem stałym
- modem jest zarejestrowany w sieci i w pełnej gotowości do pracy.
Gdy miga
- Modem kablowy dopiero uruchamia się i nie jest gotowy do transmisji danych, Modem kablowy przegląda sieć i próbuje się zarejestrować lub Modem stracił połączenie i wskaźnik będzie migał dopóki nie odzyska je na nowo.

3 - SEND DATA

Gdy miga
- Wysyłanie danych (upstream)

4 - RECEIVE DATA

Gdy miga
- Odbieranie danych (downstream)

5 - POWER

Gdy świeci światłem stałym
- Modem kablowy jest podłączony do sieci elektrycznej

Po pomyślnym przeprowadzeniu rejestracji modemu w sieci, wskaźniki POWER (LED 5) i CABLE (LED 2)
będą świecić światłem ciągłym informując, że modem jest aktywny i gotowy do pracy.

Panel tylny modemu kablowego CISCO EPC2100.

Na panelu tylnym umieszczone zostały gniazda przewodów oraz gniazdo przewodu zasilającego.1 - 12VDC
- To złącze służy do podłączenia kabla zasilającego modemu kablowego.

2 - RESET
- Użycie tego przełącznika powoduje wykonanie resetu urządzenia do ustawień fabrycznych.
Ten przycisk służy wyłącznie do celów serwisowych. Używać tylko na polecenie dostawcy usług internetowych.

3 - ETHERNET
- Port Ethernetowy pozwala na podłączenie modemu do komputera wyposażonego w taki port za pomocą przewodu z wtyczką RJ-45.

4 - USB
- Port ten umożliwia bezpośrednie podłączenie modemu do komputerów z portem USB.

5 - CABLE
- Port CABLE służy do podłączenia przewodu koncentrycznego Telewizji Kablowej.

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu należy używać wyłącznie kabla i zasilacza sieciowego dostarczanego przez producenta wraz z modemem kablowym.


WAŻNE - Nie należy podłączać komputera do obu portów Ethernet i USB w tym samym czasie. Modem nie będzie działać poprawnie!


WAŻNE - WENTYLACJA- Obudowa modemu posiada otwory wentylacyjne chroniące urządzenie przed przegrzaniem. Dla zapewnienia niezawodności sprzętu nie wolno zasłaniać tych otworów.


Usuwanie usterek w pracy modemu.
DIODY na panelu przednim i błędy
.

PORADA
- Sprawdź wskaźniki na panelu przednim. Ustal, która dioda się nie świeci. Ta dioda, która się nie świeci oznacza miejsce, w którym wystąpił błąd tak jak opisano to w dalszych punktach.

DIODA ODBIORU (Receive) i DIODA WYSYŁANIA (Send)
migają a DIODA POŁĄCZENIA (Cable) jest nieaktywna.
Połączenie odbierające nie zostało jeszcze uzyskane.
DIODA ODBIORU (Receive) i DIODA WYSYŁANIA (Send) miga oraz DIODA POŁĄCZENIA (Cable) świeci światłem stałym.

Połączenie odbierające zostało nawiązane i modem powinien pracować normalnie.

DIODA POŁĄCZENIA (Cable) gaśnie podczas normalengo działania urządzenia.

Połączenie zostało zerwane
DIODA ZASILANIA (Power) gaśnie podczas uruchamiania
.
Przewód zasilający modemu kablowego nie jest właściwie podłączony do gniazdka
DIODA ZASILANIA (Power) gaśnie podczas normalnego działania urządzenia
.
Modem kablowy został odłączony od źródła prądu elektrycznego.


PROBLEM - Zielona dioda POWER nie świeci się.


PORADA
- Sprawdź czy przewód zasilający jest właściwie podłączony do gniazdka w ścianie i do gniazda na tylnym panelu modemu kablowego. Sprawdź czy w gniazdu elektrycznym jest napięcie.

PROBLEM - Modem nie wysyła i nie odbiera danych.


PORADA
- Jeśli zgasną wszystkie diody oprócz ZASILANIA (Power) sprawdź czy odbiornik telewizyjny odbiera programy sieci TV Kablowej i czy jakość obrazu jest dobra. Jeśli odbiornik telewizyjny nie odbiera kanałów sieci TV Kablowej, połączenie modemowe nie może zostać zrealizowane. Sprawdź połączenia i stan przewodów koncentrycznych w Twoim mieszkaniu. Popraw połączenia kablowe, lub wezwij obsługę serwisową.

PORADA
- Jeśli świecą się 2 diody zielone (POWER, ONLINE), a nie świeci się dioda PC, sprawdź połączenie USB lub Ethernetowe pomiędzy modemem kablowym a komputerem lub koncentratorem.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego