KONTAKT - Telewizja Kablowa TEOSAT

Przejdź do treści

Menu główne:

KONTAKT

O NAS
KONTAKT:

Adres:
Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej
”TEOSAT”
ul. Łanowa 14
91-103 Łódź

Biuro: 42-650-17-17  

Kasa: 42-650-26-45


e-mail: biuro@teosat.com.pl

ZGŁASZANIE AWARII LUB USTERKI
Usterki można zgłaszać :
- mailowo:  pomoc@teosat.com.pl
- telefonicznie: 42 650 17 17.
Powyższy telefon czynny w godzinach pracy.
W przypadku awarii po godzinach pracy oraz w dni wolne,
zgłoszenia można dokonywać nagrywając się na automat
pod numerem 42 650 17 17.
Zgłaszając usterkę prosimy podawać nr telefonu, nr bloku, nr mieszkania,
nazwisko oraz krótki opis problemu.
W przypadku niepodania powyższych danych zgłoszenie
nie będzie realizowane.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ TELEFONICZNIE
 
Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się telefonicznie jest:
S.U.O.T.S. TEOSAT, 91-103 Łódź, ul. Łanowa 14.
  
W każdym przypadku Pani/Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
 −          e-mailowo pod adresem: iod@teosat.com.pl
 −          na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“.
 
Administrator przetwarza  informacje o numerze telefonu oraz nagrania rozmów w celach:
 1)        dokumentacyjnych i dowodowych dotyczących kontaktów z klientami, potencjalnymi klientami
i innymi osobami kontaktującymi się telefonicznie;
 2)       weryfikacji jakości obsługi klientów, jej udoskonalania  i obrony przed roszczeniami.
 
Podstawą przetwarzania numerów telefonów oraz pozostałych danych osobowych zawartych
w nagraniach z rozmów jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1
lit. f RODO). Nagrania z rozmów są przetwarzane przez rok od przeprowadzenia rozmowy.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług w imieniu administratora.
 
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do danych, otrzymania kopii danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, jeżeli dotyczy, sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, jeżeli dotyczy.
 
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego