CISCO EPC 3010 - DOCSIS 3.0 - Telewizja Kablowa TEOSAT

Przejdź do treści

Menu główne:

CISCO EPC 3010 - DOCSIS 3.0

INTERNET > TECHNOLOGIA DOCSIS > MODEMY > AKTUALNE
Modem przewodowy CISCO EPC 3010 - DOCSIS 3.0.

Modem kablowy CISCO EPC 3010.


Modem CISCO EPC 3010
otwiera możliwości aby oferować szybką transmisję danych ( Łączenie do 8 kanałów downstream

o łącznej przepustowości przekraczającej 440 Mbps, łączenie do 4 kanałów upstream o łącznej przepustowości

przekraczającej 120 Mbps ) oraz usługi multimedialne HD, jest zgodny ze standardem EuroDOCSIS/DOCSIS 3.0

a także jest w pełni kompatybilny ze starszymi wersjami standardu EuroDOCSIS/DOCSIS 1.0/1.1/2.0.


Panel przedni modemu kablowego CISCO EPC 3010.

Na panelu przednim umieszczone są wskaźniki służące do wyświetlenia informacji na temat zasilania,

statusu połączenia i błędów.1 - P
OWER
Gdy świeci światłem stałym
- Modem kablowy jest podłączony do sieci elektrycznej.

2 - DS

Gdy miga
- Odbieranie danych (downstream), rejestracja modemu w sieci.
Gdy świeci
w kolorze zielonym - modem jest zarejestrowany w sieci
i w pełnej gotowości do pracy w standardzie DOCSIS 3.0.
Gdy świeci
w kolorze bursztynowym - modem jest zarejestrowany w sieci
i w pełnej gotowości do pracy w standardzie DOCSIS 2.0.

3 - US

Gdy miga
- Wysyłanie danych (upstream), rejestracja modemu w sieci.
Gdy świeci w kolorze zielonym - modem jest zarejestrowany w sieci
i w pełnej gotowości do pracy w standardzie DOCSIS 3.0.

Gdy świeci w kolorze bursztynowym - modem jest zarejestrowany w sieci
i w pełnej gotowości do pracy w standardzie DOCSIS 2.0.

4 -
ONLINE
Gdy
świeci światłem stałym - Modem został zarejestrowany w sieci.

5 - LINK

Gdy świeci światłem stałym
- aktywne jest połączenie modemu z komputerem poprzez gniazdo Ethernet.
Gdy świeci w kolorze zielonym - połączenie pomiędzy komputerem i modemem kablowym

z szybkością 1000 Base-T (RJ45) Port Ethernet (1000 Mb/s).

Gdy świeci w kolorze bursztynowym - połączenie pomiędzy komputerem i modemem kablowym
z szybkością
100 Base-T (RJ45) Port Ethernet (100 Mb/s).
Gdy miga
- sygnalizuje transfer danych pomiędzy komputerem i modemem kablowym.

Po pomyślnym przeprowadzeniu rejestracji modemu w sieci, wskaźniki POWER
, DS, US, ONLINE będą świecić światłem ciągłym informując, że modem jest aktywny i gotowy do pracy.


UWAGA
: Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu należy używać wyłącznie kabla i zasilacza sieciowego dostarczanego przez producenta wraz z modemem kablowym.

WAŻNE - WENTYLACJA
- Obudowa modemu posiada otwory wentylacyjne chroniące urządzenie przed przegrzaniem. Dla zapewnienia niezawodności sprzętu nie wolno zasłaniać tych otworów.

Usuwanie usterek w pracy modemu.
DIODY na panelu przednim i błędy
.

PORADA
- Sprawdź wskaźniki na panelu przednim. Ustal, która dioda się nie świeci. Ta dioda, która się nie świeci oznacza miejsce, w którym wystąpił błąd tak jak opisano to w dalszych punktach.

DIODA ODBIORU (
DS) i DIODA WYSYŁANIA (US) migają a DIODA POŁĄCZENIA (ONLINE) jest nieaktywna.
Połączenie odbierające nie zostało jeszcze uzyskane.

DIODA POŁĄCZENIA (
ONLINE) gaśnie podczas normalengo działania urządzenia.
Połączenie zostało zerwane
DIODA ZASILANIA (
POWER) gaśnie podczas uruchamiania.
Przewód zasilający modemu kablowego nie jest właściwie podłączony do gniazdka
DIODA ZASILANIA (
POWER) gaśnie podczas normalnego działania urządzenia.
Modem kablowy został odłączony od źródła prądu elektrycznego.


PROBLEM - Zielona dioda POWER nie świeci się.


PORADA
- Sprawdź czy przewód zasilający jest właściwie podłączony do gniazdka w ścianie i do gniazda na tylnym panelu modemu kablowego. Sprawdź czy w gniazdu elektrycznym jest napięcie.

PROBLEM - Modem nie wysyła i nie odbiera danych.


PORADA
- Jeśli zgasną wszystkie diody oprócz ZASILANIA (POWER) sprawdź czy odbiornik telewizyjny odbiera programy sieci TV Kablowej i czy jakość obrazu jest dobra. Jeśli odbiornik telewizyjny nie odbiera kanałów sieci TV Kablowej, połączenie modemowe nie może zostać zrealizowane. Sprawdź połączenia i stan przewodów koncentrycznych w Twoim mieszkaniu. Popraw połączenia kablowe, lub wezwij obsługę serwisową.

PORADA
- Jeśli świecą się 2 diody zielone (POWER, ONLINE), a nie świeci się dioda LINK, sprawdź połączenie Ethernetowe pomiędzy modemem kablowym a komputerem lub koncentratorem.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego